Xin chào – Hello

Xin chào, bạn đang xem trang web cá nhân của Lê Đức Thọ (1990 – Đà Nẵng). Rất tiếc tôi chưa có thời gian dành cho trang web này nên nếu bạn cần liên hệ với tôi xin liên hệ số điện thoại sau : 0905.444.931 hoặc gửi tin nhắn Facebook theo địa chỉ sau : http://m.me/ductho.info

Cảm ơn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s